9 batalion dowodzenia
Kadra

Dowódca 9 batalionu dowodzenia

ppłk Jarosław ZDUNZastępca Dowódcy 9 batalionu dowodzenia

mjr Robert LIBERADZKISzef Sztabu 9 batalionu dowodzenia

cz. p. o. kpt. Michał FLISZKIEWICZ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych